Kategori: Verktyg

Packdesign tillverkar nya format och verktyg till de flesta förpackningsmaskiner. De ritas och alla underlagen dokumenteras så att du som kund skall känna dig trygg i att din investering. Vanligaste tillvägagångssättet är att efter förfrågan kommer Roger ut på ett besök för att ta de mått och den information han behöver för att kunna rita upp en formatskiss till kunden. När kunden godkänt skissen går Roger vidare med att rita upp verktyget. Det går sedan vidare till tillverkning, efterbehandling och slutligen montering i vår verkstad. Vi skickar sedan verktygen till kund som installerar det själv eller väljer att vi kommer och slutför installationen.

Showing all 2 results