Nytt strategiskt samarbete

Nytt strategiskt samarbete inlett inom förpackningsindustrin – mellan PackDesign och Impreglon.

Läs mer här: 1210_NyttStrategisktSamarbeteMedImpreglon