Malin är kontorsansvarig hos oss. Hon sköter all administration på företaget samt vår marknadsföring och våra projekt.