Johan är säljare och har lång erfarenhet av B2B försäljning. Han ansvarar för vår försäljning av nya förpackningsmaskiner från ULMAS sortiment av horisontella- och vertikala  flowpackmaskiner, trågförslutare och djupdragare samt övriga produkter och tjänster vi har i företaget.

Telefon + 46 707 25 28 13