PackDesign AB skall hjälpa Kunderna att bättre utnyttja förpackningen som ett effektivt konkurrensmedel i sina kunders värdekedja. Vi skall med korta ledtider, professionell rådgivning, hög servicenivå och tillgänglighet för att erbjuda våra kunder betydande mervärden.   Ett-samarbete